מה יקרה למחירי הנדל"ן בבת ים אם תאוחד עם תל אביב?

מה יקרה למחירי הנדל"ן בבת ים אם תאוחד עם תל אביב? לפני כשנה הודיע שר הפנים דאז, גדעון סער, על בחינת האפשרות של איחוד העיר בת ים עם תל אביב. אין ספק שאיחוד כזה יגרום להיעלמות העיר בת ים ושחיקה של כל הייחודי והמאפיין אותה. אם ייצא האיחוד המדובר לפועל תהפוך בת ים, כפי הנראה,