Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

פורטל הבית | February 29, 2016

Scroll to top

Top

אין תגובות

כמה אפשר להרוויח מקרקעות חקלאיות?

כמה אפשר להרוויח מקרקעות חקלאיות?

בשנים האחרונות, אנו שומעים יותר ויותר על קרקעות חקלאיות למכירה אשר מבטיחות סיכויים משמעותיים להפקת רווחים גבוהים בעתיד. סוד העניין הוא פשוט לכאורה. הקרקעות בישראל מחולקות בהתאם לייעודים שונים. לדוגמא, קרקע למגורים המאפשרת בנייה של יחידות דיור, וקרקע חקלאית המיועדת לחקלאות ומשקי בעלי חיים. שוויין של הקרקעות מתכתב עם ייעודן. מעת לעת, המדינה מחליטה על הפשרת קרקעות חקלאיות והפיכתן לקרקעות למגורים, תעשייה, מסחר וכדומה. כעת, עם שינוי ייעוד הקרקע, מחירו של הנכס מאמיר באופן משמעותי.

הרווח הפוטנציאלי הגלום בהפשרת קרקע חקלאית יכול להקפיץ את שוויה של הקרקע במאות אחוזים. עם זאת, אליה וקוץ בה. רכישת קרקעות חקלאיות, בדומה לכל נדל"ן להשקעה, היא עסקה אשר עתידה לוט בערפל. זאת משום שמוכרי הקרקעות אינם יכולים להתחייב כי הקרקע תופשר בעתיד הנראה לעין. אי לכך, על מנת "לעשות את זה נכון", חשוב לרכוש קרקע חקלאית בתבונה ותוך קבלת ייעוץ מקצועי (קראו כאן את המדריך לרכישת קרקע חקלאית).

קרקע חקלאית לרכישה – יתרונותיה הבולטים

ענף הקרקעות החקלאיות בישראל, אשר נמצא על ראש סדר היום הציבורי, מצוי בפריחה של ממש (פשוטו כמשמעו). בין השאר, בשל הקושי הרב עימו מתמודדים ישראלים רבים בפנייה לאפיק הקלאסי של רכישת דירה (למגורים או השקעה). לדוגמא, על פי פרסומים לאחרונה במגזין הכלכלי "דה מארקר", שוק הקרקעות החקלאיות בישראל גלגל בשנת 2012 למעלה ממיליארד וחצי שקלים.

חשוב להדגיש כי עצם ההתעוררות בשוק הקרקעות החקלאיות מהווה אף היא נדבך נוסף מבחינת פוטנציאל הרווח הגלום בעסקאות אלה. לעיתים, קרקע חקלאית אשר נרכשה במועד מסוים, תוכל להימכר בסכום גבוה יותר -  כמות שהיא ולפני הפשרה – וזאת משום שההתעניינות בשוק הקרקעות החקלאיות לכשעצמה הולכת וגוברת.

מומחים בתחום הנדל"ן מציינים כי ניתן לראות עלייה של כ-20% עד 25% במחיריהן של קרקעות חקלאיות באזור המרכז (תל אביב, גוש דן והשרון) בתוך שנים ספורות בלבד. אפשר לציין בעניין זה קרקעות באזור פי גלילות, קרקעות בצפון תל אביב, קרקעות בדיונות של ראשון לציון, קרקעות בחולון ועוד. דהיינו, אפילו עובר להפשרת הקרקעות, ייתכן ובעל הנכס יוכל לעשות "אקזיט" נאה. עם זאת, מיותר לציין כי "הכסף הגדול" נמצא בהפשרת הקרקע. כעת, דונם קרקע חקלאי, אשר ייתכן ונרכש בעבור כ-200,000 שקלים (ואף פחות מכך), יוכל להפוך לזכות לדירה השווה למעלה ממיליון שקלים. במילים פשוטות, זינוק של מאות אחוזים.

קרקעות חקלאיות – הפיתרון למצוקת הדיור?

הפוטנציאל הרווחי אשר טמון ברכישת קרקע חקלאית נובע משני מישורים. ראשית, מחיריהן של הקרקעות החקלאיות בישראל נמצא במגמת עלייה מתמדת. ההתעניינות הגדולה בשוק מולידה גידול בביקוש שמוביל לעליית מחירים. שנית, קרקעות חקלאיות אשר תופשרנה בעתיד טומנות בחובן רווח נאה ביותר עבור בעליהן.

חשוב להדגיש כי קרקע חקלאית להשקעה היא עסקה בנדל"ן עם סיכונים רבים. עם זאת, ככל שהסיכון גדול יותר, כך הרווח יכול להיות בהתאם. למעשה, למרות שמדובר בעסקה שאיננה בטוחה במאת האחוזים, חשוב להתייחס למספר מגמות בשוק הנדל"ן המקומי.

המחאה החברתית בגין מחירי הדיור, אשר הוציאה מאות אלפי ישראלים לרחובות בקיץ 2011, נחרטה עמוק בזיכרון הלאומי. הדיה הגיעו גם למסדרונות הממשל. על מנת להתמודד עם מצוקת הדיור, הממשלה פועלת ביתר שאת בכדי להקים עוד ועוד יחידות מגורים ברחבי הארץ. ניתן בעניין זה להזכיר למשל את "צוות 90 הימים" אשר הוקם לאחרונה על ידי שר האוצר, יאיר לפיד. מדובר בצוות מקצועי אשר מבקש לחפש את הדרך להקמת כ-150,000 יחידות דיור חדשות בישראל. במגזין הכלכלי "גלובס" פורסם לאחרונה שבישיבות של "צוות 90 הימים" הוצע כי חלק ניכר מהפיתרון יימצא ב"קרקעות חקלאיות בשולי הערים". דהיינו, בעלי קרקעות אשר רכשו בעבר נכסים באזורים אלה יוכלו ליהנות מפירות השקעתם.

במילים פשוטות, אין ספק כי קרקע חקלאית יכולה להניב לבעליה רווח עצום עם הפשרתה. ואכן, שוק הקרקעות  החקלאיות בישראל, אשר סבל מ"נמנום מסוים" במשך עשרות שנים, מתעורר לחיים בסערה. השילוב שבין מצוקת הדיור וקרקעות חקלאיות רבות ב"אזורים מבוקשים", יכול להוליד הזדמנות אמיתית מבחינת נדל"ן להשקעה במרכז, בצפון ובדרום.

Fill out my online form.

השאר תגובה