Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

פורטל הבית | February 29, 2016

Scroll to top

Top

2 תגובות

מחשבון משכנתא -

מחשבון משכנתא

משכנתא הינה הלוואה ארוכת טווח אשר משמשת אזרחים רבים בישראל בעת רכישת דירה או נכס. מדי שנה, ניטלות בישראל מאות אלפי משכנתאות חדשות. שוק המשכנתאות המקומי הינו אחד הענפים הדינאמיים והתחרותיים ביותר במערכת הבנקאית. לדוגמא, בשנת 2012, ניטלו בישראל משכנתאות בשיעור כולל של למעלה מ-47 מיליארד שקלים.

בטרם נטילת משכנתא, יש לבחון מספר פרמטרים העומדים על הפרק. פרמטרים אלה משתנים מלווה ללווה, מבנק לבנק ומנכס לנכס. רוכשי דירות רבים אינם מודעים לפערים בין המשכנתאות השונות וההחזרים החודשיים האופציונאליים. לא אחת, קיימת אפילו מעין "דעה קדומה" באשר למשקלו של פרמטר כזה או אחר. אחת הדרכים הטובות ביותר בכדי לקבל "מושג ראשוני" אודות המשכנתא והערך החשוב ביותר – ההחזר החודשי, הינה באמצעות מחשבון משכנתא.

להלן מחשבון משכנתא המאפשר להזין נתונים שונים הקשורים בהלוואה, וזאת בכדי לבחון היטב כיצד תזוזה בפרמטרים מסוימים משפיעה על האלמנטים התלויים בהם. מחשבון המשכנתא מאפשר הזנה של נתונים כגון סכום ההלוואה, היקף ההחזר החודשי הרצוי, תקופת ההחזר המבוקשת, מדדים וריביות. כמו כן, ניתן באמצעות המחשבון לבחון כיצד תושפע הלוואת המשכנתא כתלות בעלייה או ירידה של המדד/הריבית.

בעת הזנת הנתונים, תוכלו "לשחק" עם הפרמטרים השונים בכדי למצוא את הנתיב המתאים לכם ביותר מבחינת נטילת משכנתא. מחשבון משכנתא מאפשר גם שינוי מודל ההחזר החודשי בין החזר לפי לוח שפיצר, החזר קרן שווה או החזר בלון.

 

 קישור למחשבון

 

 

Comments

השאר תגובה