Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

פורטל הבית | March 4, 2016

Scroll to top

Top

אין תגובות

מחיר מטרה - התכנית החדשה של משרד הבינוי

מחיר מטרה – התכנית החדשה של משרד הבינוי

תכנית מחיר מטרה של משרד הבינוי והשיכון היא שיטה חדשה לשיווק קרקעות. התכנית תאפשר לרוכשי דירות לרכוש נכסי נדל"ן במחיר שהוא נמוך עד 20% ממחיר השוק בכל איזור. התכנית אושרה ביולי השנה (3.7.14), והיא צפויה להפוך רלוונטית עבור רוכשי נדל"ן רבים. עוד על תכנים מחיר מטרה – במאמר שלפניכם.

מהי תכנית מחיר מטרה ומי יכול ליהנות ממנה?

תכנית מחיר מטרה מאפשרת לחסרי דירה (יחידים וזוגות בני 35 ומעלה שאף אחד מהם אינו בעל דירה או היה בעל דירה בעשר השנים שקדמו לרכישה הנוכחית) או למשפרי דיור (יחידים וזוגות בני 35 ומעלה אשר בבעלותם דירה אחת המיועדת למגורים ואשר נמכרה בעשור שקדם לרכישה או תימכר בתוך עד 12 חודשים מיום קבלת טופס 4 עבור הדירה החדשה) לרכוש דירות בפרוייקטים רבים ברחבי הארץ, במחיר שהוא נמוך ב – 20% ממחיר השוק של הדירות באותו הפרוייקט. הדירות יהיו בשטח של 60 עד 150 מ"ר, ומחיר הדירה ייקבע במסגרת מחירי הפרוייקט של הקבלן – כאשר "מחיר המטרה" יהיה נמוך בכ – 20% מהמחיר שנקבע. רכישת הדירות מותנית באיסור מכירה על פני חמש שנים – מותר להשכיר את הדירה.

איפה יימכרו דירות במחירי מטרה?

כיום, נבנים פרוייקטים אשר צפויים להציע דירות במחירי מטרה בהרצליה, גדרה, יוקנעם, מודיעין, ראש העין, ירושלים, ועוד ערים ברחבי הארץ. מעל 60,000 דירות צפויות להימכר במחירי התכנית באזורי ביקוש בכל הארץ בשנים 2015 – 2019. דירות במחירי מטרה יהיו זמינות לרכישה החל מסוף שנת 2014.

מה יהיה סטנדרט הבניה בדירות ה"זולות"?

כל קבלן אשר מאפשר רכישה של דירות גם במחירים מוזלים מתחייב לעמוד בסטנדרט בניה גבוה ומחוייב הן למדינה והן לרוכשים לספק בניה, גימור ומפרט גבוה, על פי תיאור הפרוייקט. לכן, לא יוכל הקבלן "לחסוך" בחומרי גלם או בעבודה בדירות אשר יימכרו במחירי מטרה.

איך מקבלים אישור לרכישת דירה במחיר מטרה?

על מנת לרכוש דירה במחיר המטרה הנמוך, יש להחזיק בתעודת זכאות למחיר זה מטעם משרד הבינוי והשיכון.

אתר אינטרנט מעודכן לכל הפרוייקטים

בימים הקרובים הודיע משרד השיכון כי הוא ישיק אתר אינטרנט שיעודכן בכל הפרוייקטים המציעים דירות במחירי מטרה ברחבי הארץ. כל זכאי יוכל להיחשף למידע אודות פרוייקטים אלה ולאפשר בירור מקיף ואולי אף רכישה במחירים המוזלים. אגב, למי שתהה – אין כפל מבצעים. פרוייקטים שיאפשרו רכישת דירות מוזלות במסגרת מחיר מטרה לא יאפשרו גם את הנחת מע"מ 0.

השאר תגובה