Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

פורטל הבית | February 29, 2016

Scroll to top

Top

אין תגובות

מדיניות זכויות יוצרים

פורטל הבית מכבד את הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של אחרים . אם הינך חש כי תוכן מסוים, אשר מופיע באתר או באחד הדפים בו ("האתר"), פוגע בזכויות יוצרים שלך או שהינך מייצג, יש לשלוח הודעה בכתב למייל portalhome00@gmail.com או דרך "צור קשר" באתר, תוך ציון המיקום של זכויות היוצרים, אשר לטענתך מופרות.

לאחר קבלת הודעתך, יתכן ונבקש ממך לספק מידע נוסף או משלים, בטרם הסרת כל תוכן שהוצג בשירות או באתר, אנו עשויים לספק לאחד המפרסמים שלנו, שהעלה את התוכן שכביכול מפר זכויות יוצרים, את פרטי ההתקשרות שלך, על מנת לאפשר למשתמש זה ליצור עימך קשר ולהשיב לטענותיך.

לאחר קבלת טענתך אנו מתחייבים להסיר תוכן המפר זכויות יוצרים תוך 5 ימי עבודה.

 

השאר תגובה