Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

פורטל הבית | March 2, 2016

Scroll to top

Top

אין תגובות

מה חושב הציבור על תוכניות הממשלה להורדת מחירי הדיור? -

מה חושב הציבור על תוכניות הממשלה להורדת מחירי הדיור?

הממשלה פועלת בשני אפיקים עיקריים להורדת מחירי הדיור, על פי תוכניתו של שר האוצר לפיה יינתן פטור ממע"מ לזכאים, ולפי תוכניתו של ראש הממשלה לפיה יזמים וקבלנים ידרשו לקבוע מחירי מטרה לדירות שהם בונים.
אנגלו-סכסון פרויקטים, האחראית על שיווק דירות בפרויקטים של יזמים מובילים (כגון גינדי השקעות, קבוצת יצחקי, אלונים, קבוצת גבסו, אחוזת יערים ועוד), יזמה סקר, שערך מכון גיאוקרטוגרפיה, במטרה להבין מה חושבים בציבור על צעדים אלה.

אמון רב יותר בתוכניתו של ראש הממשלה

הסקר נערך בתחילת חודש אפריל 2014 בקרב 500 נשים וגברים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל.
מתוצאות הסקר עולה כי רק 20% מן הציבור מאמינים כי תוכניתו של ראש הממשלה אכן תביא בסופו של דבר לירידה במחירי הדיור. אולם האמון בתוכניתו של שר האוצר נמוך עוד יותר, רק 12% סבורים כי תוכנית זו היא האפקטיבית יותר מבין השתיים. 10% מן המשתתפים בסקר הביעו אמון זהה בשתי התוכניות.
יוצא איפה שרק 42% מן הציבור סבורים כי איזו שהיא תוכנית אכן תניב פירות בסופו של דבר. מבין יתר 58% האחוזים, 38% אינם מאמינים כי תהיה ירידה במחירי הדיור ואילו 20% אינם יודעים.

הקפאת תוכניות לרכישת דירה

הסקר בחן גם כיצד משפיעים צעדי הממשלה על כוונות לרכישת דירה.
19% מן המשתתפים בסקר העידו כי יש בכוונתם לרכוש דירה בשנתיים הקרובות. מתוכם 7% מתכוונים לרכוש דירה חדשה ויתר 12 האחוזים מעוניינים לרכוש דירה מיד שנייה.
רק 36% ממי שלהם כוונה לרכוש דירה העידו כי אין בכוונתם לעכב את הרכישה. לעומתם 40% ממי שמתכננים לרכוש דירה כבר החליטו לעכב ביצוע הרכישה עד שיתבררו התוצאות בפועל של הכרזות הממשלה. 23% מתלבטים אם להמתין עם הרכישה או דווקא לזרז אותה.

בהקשר לעניין הקפאת תוכניות לרכישת דירה עלה מן הסקר נתון מעניין. נראה כי גברים נוטים יותר לעכב רכישת דירה מנשים, 50% מן הגברים חושבים כי כדאי להמתין לעומת 30% בלבד מן הנשים.

מומחים מזהירים כי אי הוודאות עשויה להזיק

מתוצאות הסקר מצטיירת תמונה המדאיגה מומחים מבין משווקי דירות בפרויקטים חדשים.
מנכ"ל אנגלו-סכסון פרויקטים, מר רפי ולנסי, מבהיר כי הסקר מסביר את מה שרואים בשטח, ציבור מבולבל שנמנע מהחלטות ומעדיף בינתיים "לשבת על הגדר".
הסכנה לפגיעה בשוק הנדל"ן גוברת כשלוקחים בחשבון שהבלבול קיים וודאי גם בקרב היזמים והקבלנים, אלה עלולים להחליט להמתין מלעשות שימוש בקרקעות שברשותם. ירידה בהיקף יוזמות הבנייה תפגע בדבר האחד שברור שמביא לירידת מחירים אמיתית, הגדלת ההיצע לעומת הביקוש.

אנגלו-סכסון פרויקטים, חטיבה של רשת אנגלו סכסון ישראל, הוקמה לפני שש שנים ומאז משווקת בהצלחה יתרה דירות במגוון פרויקטים יוקרתיים של יזמים מן הגדולים בשוק הישראלי כגון אפיק הירדן, קבוצת יצחקי, קלוד נחמיאס, אלמוגים, גינדי השקעות, אלמוז כ.ד.א.י, קבוצת גבסו ועוד.

לקבלת עידכונים במייל על פרויקטים חדשים בפחות ממיליון , הרשמו כאן:

Fill out my online form.

השאר תגובה